Relax Club
Image default
Reizen

Waarom de wereld een frisse kijk op slimme en duurzame infrastructuur nodig heeft

Luchthavens, snelwegen en ziekenhuizen. Metro- en railsystemen. Waterbedrijven, elektriciteits- en telecommunicatienetwerken. De levering, exploitatie en het beheer van infrastructuur is de levensader van elke economie. Het is erg belangrijk om goederen, diensten en energie in beweging te houden, de productiviteit te verhogen en te zorgen voor eerlijke economische ontwikkeling en banen. Maar de uitdagingen waarmee deze miljarden systemen nu worden geconfronteerd, zijn enorm. Hoe kan de wereld zorgen voor een slimmere en meer duurzame infrastructuur? In deze blog lees je er meer over.

 

De hele levenscyclus – van ontwerp tot constructie, bediening en onderhoud – kan honderden leveranciers en andere belanghebbenden omvatten en tientallen jaren in beslag nemen. Voeg daarbij verstedelijking, digitalisering, stijgende maatschappelijke verwachtingen en de drang naar groene economische groei, en het is duidelijk dat we het ontwerp, de levering en het beheer van zowel bestaande als nieuwe infrastructuur moeten veranderen. We moeten schoner, energiezuiniger en weerbaarder worden tegen de snel toenemende effecten van klimaatverandering. Verschillende bedrijven werken hier al aan mee. Verlichting kan in elke situatie vaak meer duurzaam dan dat nu de situatie is. Schréder B.V. is een bedrijf die hier nieuwe, innovatieve oplossingen voor bedenkt. 

 

Er zijn drie verschillende acties die ondernomen moeten worden om een betere, nieuwe infrastructuur te realiseren: 

 

  1. Digitale innovatie omarmen

De infrastructuur moet rekening houden met de digitale innovatie van de 21ste eeuw. Dit geldt zowel voor projecten die vandaag worden gebouwd als voor bestaande infrastructuren die worden uitgebreid, aangepast of aangepast om aan nieuwe behoeften of omstandigheden te voldoen. Andere industrieën omarmen de nieuwe technologie en de voordelen ervan al gretig. We hebben het over het ontsluiten van efficiëntie bij het leveren van infrastructuur activa met een krachtige combinatie van mensen en technologie: tablets waarmee ingenieurs bijvoorbeeld ontwerpplannen op afstand beter kunnen openen, bewerken en delen. Of elektrische simulatiesoftware die de installatie van duurzame energieprojecten vergemakkelijkt. Of cloudgebaseerde bouw beheertools die effectievere samenwerking met meerdere belanghebbenden mogelijk maken en tegelijkertijd ontwikkelaars, bouwers en land planners praktische inzichten bieden om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

 

  1. Een resultaatgerichte aanpak hanteren

We moeten iets doen aan het silo-denken dat nog maar al te vaak voorkomt in deze branche. Als het gaat om het bouwen of upgraden van infrastructuur activa, is het voor veel partijen vaak moeilijk om verder te kijken dan het beperkte mandaat van hun verantwoordelijkheden. Dit kan leiden tot inefficiënties, project vertragingen en budgetoverschrijdingen. Infrastructuur Organisaties zouden er veel beter aan doen om na te denken over de vereiste resultaten van het hele systeem – en samen te werken met partners die hetzelfde doen. 

 

Het bevorderen van een meer alomvattende, systematische aanpak van duurzame infrastructuur en de implementatie van digitalisering vereist een verandering in de werkmethoden en relaties van het veld, waarbij de belangrijkste belanghebbenden worden samengebracht om te streven naar een duidelijk omschreven eindresultaat. We noemen dit de ondernemers benadering.

 

  1. Publiek-private samenwerking benutten

Ten slotte moeten we publiek-private partnerschappen verbeteren die onregelmatig zijn geweest als ze niet goed waren georganiseerd of uitgevoerd. Bedrijven uit de particuliere sector, van startups tot grote internationale ondernemingen, worden steeds vaker betrokken bij het bouwen van mega-infrastructuurprojecten. Ze kunnen aanvullende financiering, digitale innovatie en andere kansen bieden ter aanvulling op gebieden waar regeringen en multilaterale instellingen mogelijk ontbreken. De wereld verandert – snel. De afgelopen jaren hebben we de aanhoudende groei van de verstedelijking, onverwachte schokken zoals de COVID-19-pandemie en steeds ernstiger verstoringen als gevolg van de klimaatcrisis gezien. Dit alles betekent dat wanneer we bouwen, we beter moeten bouwen en dit snel, efficiënt en duurzaam moeten doen.